جزئیات پروژه

تست تست تست

  • نوع شغلنوع شغل : در سایت
  • مدت زمان پروژه2 تا 5 روز (تحویل عادی)
  • سطح پروژهترجمه فوق العاده
  • مهلت پروژهمنقضی شده

جزئیات پروژه

تست تست تست ۰

مهارت های لازم

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است

مهلت تکمیل پروژه

2020-05-31