جزئیات پروژه

تست پروژه

  • نوع شغلنوع شغل : در سایت
  • مدت زمان پروژه2 تا 5 روز (تحویل عادی)
  • سطح پروژهترجمه عادی

جزئیات پروژه

تست پروژه

مهارت های لازم

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است